Galatasaray Üniversitesi, Denizcilik Meslek Yüksekokulu, Gemi Makineleri İşletme programı, denizcilik sektörüne Gemiadamları Yönetmeliği Birinci Kısım, Madde 43’de belirtilen, 750-3000 kW makine gücü arasındaki gemilerde görev yapabilecek Makine Bölümü Vardiya Zabitlerini STCW 78/95 sözleşmesinin A-III, Kural I ile tanımlanan çerçevede yetiştirmektedir.

Gemi Makineleri İşletme programında öğrenim görecek öğrenciler için tercihleri doğrultusunda, T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenmekte olup, öğrenci kontenjanı 25 kişidir. 2015 yılı ÖSYM kılavuzuna göre, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kaynaklı tercih eden öğrenciler arasından kontenjanın %60’lık, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) puanı ile tercih eden öğrencilerden %40’lık bölümü için tercih yapabilme olanağı sağlanmıştı. 2017 yılı itibariyle sınavsız geçiş uygulamasının yürürlükten kaldırılması sonucu, tüm kontenjan için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) puanı ile tercih yapılması sonucu yerleştirme yapılması sağlanacaktır.

Bu programdan mezun olan öğrenciler, Gemiadamları Yönetmeliği’nde süresi belirlenmiş olan açık deniz stajlarını tamamlamaları şartıyla, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Gemiadamları Sınav Merkezince düzenlenen ”Vardiya Zabitliği” sınavına girmeye hak kazanmaktadırlar. Sınavda başarılı olan mezunlarımıza T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından uluslararası geçerliliği olan Makine Bölümü Vardiya Zabiti Yeterliği belgesi verilmektedir.

Makine Vardiya Zabitleri, Türk veya yabancı bayraklı gemilerde görev alabilmektedirler. Yönetmeliklerle belirlenmiş olan deniz hizmet sürelerini tamamlayarak ve ilgili sınavları başarmak suretiyle Baş Mühendisliğe/Baş Makinistliğe kadar yükselebilmektedirler.